Jäsenhuone|TyöhuoneSeurakalenteri

Syyskokous

17.12.2007

Pohjois-Pohjanmaan hiihdon syyskokous pidettiin 22.11.2007 Piirin puheenjohtajan avauspuheenvuoro seurojen edustajille menneestä ja vähän tulevasta.Johtokunta löytyy kohdasta P-P-Hiihto.

POHJOIS-POHJANMAAN HIIHDON VUOSIKOKOUS  2007

 

Tervetuloa arvoisat seurojen edustajat

 

Puheeni jakautuu neljään osaan

 

 

1 Katsausta meneesen

 

2 P-P hiihdon nykytila

 

3 Tulevaisuuden näkymät

 

4 Omasta osuudestani P-P hiihdossa

 

Muistelmia menneestä

 

1 Tulin valituksi siloiseen  SHL:n Oulun piirin hiihtojaostoon vuonna 1968. Olen tuosta vuodesta alkaen yhtäjaksoisesti ollut piirijaoston jäsen Nytemin n.8v puheenjohtajana piirivalmentajana lienen toiminut yli 20v kolme eri jaksoa alkaen 1975.

 SHL:n valtuustossa aloitin -80 luvun puolivälissä. Olen  myös MHV:n jäsen

 Seuroja joissa olen toiminut joko toimitsijana tai valmentajana on useita Alkaen Pelson Suopojista päätyen Oulun Hiihtoseuraan.

 Kokemuksen perusteella katson omaavani kohtalaisen hyvän näkemyksen seura,piiri ja liittotason  toimintaan ainakin maastohiihdon osalta

 

2 P-P hiihdon nykytilasta

Piirillämme menee kohtalaisen hyvin. Talous on tasapainossa. Hallinto on kunnossa. Piirille kuuluvat tehtävät, kuten valmennus, koulutus ja seuratoiminnan tehostaminen sekä olosuhteisiin vaikuttaminen , on hyvin hoidettu. Erityisesti piirivalmennuksen taso on laadukasta. Piiri oli v2007 SHL:n piireistä paras

 

3 Tulevaisuudesta

P-P hiihdolla on haasteita

- piirikehittäjän aseman ja toimintaedellytysten parantaminen

- piirivalmennuksen uudelleen järjestäminen ja sen edelleen kehittäminen

- talouden edelleen vahvistaminen

- hallinnon tuloksen  tehostaminen

- seurojen toimintojen tukeminen

- liiton ja piirin toimintojen yhteen sovittaminen ja tehostaminen

   mitä hoitaa liitto ja mitä piiri yhdessä seurojen kesken huippu-urheilu,nuoriso ja harraste hiihto

ON MUUTOSTEN JA TEHOSTAMISTOIMIEN AIKA

 

4 Omasta osuudestani P-P hiihdossa

 

Arvoisat seurojen edustajat Tässä kokouksessa tehdään sääntöjen mukaiset päätökset sekä merkittävät henkilö valinnat

 

Valitaan uusi puheenjohtaja sekä erovuoroisten johtokunnan jäsenet

EROVUOROSSA OVAT

RISTO PEKKALA

ELINA SMART

ESKO TAKKINEN.

 

Ilmoitin vuonna 2005 etten ole enää käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa.v.07.

Tämän kokouksen lähestyessä minua on pyydetty jatkamaan En ole käytettävissä puheenjohtajaa valittaessa.

Syksyn kuluessa on tapahtunut sellaista mikä on vahvistanut päätöstäni, etten ole missään piiritoiminnassa mukana. Myös SHL:n valtuutetun ja MHV:n tehtävistä pääsen pois v.2008 syksyllä.

 

Aikanaan kuin aloitin n.40v sitten luulin, että urheilussa ja seuratoiminnassa on sellaiset ihmiset joihin voi luottaa ja ei tarvitse aina suhtautua varauksin. Olen täysin erehtynyt. Kohdalleni on sattunut henkilöitä joiden tavoite ja tarkoitus on mahdollisimman paljon vahingoittaa minua ja minun kesken toimivia henkilöitä.

 

Mikäli aikanaan olisin tämän ymmärtänyt en ikipäivänä olisi alkanut urheilutoimihenkilöksi.

Olen surullinen, pettynyt ja turhautunut.

 

Tähän mennessä elämässäni olen saanut kokea paljon menestystä julkisen puolen toimissani.

Yksityisellä elämän puolella paljon surua ja murhetta. Elämä on ollut aika – ajoittain hyvin raskasta.

 

Motivaationi on ollut toimiessani valmentajana ja urheilujohtajan auttaa omalla taidoillani liittoa, piiriä seuraa ja urheilijaa pääsemään parempaan tulokseen.

 

Harrastukseni urheilun parissa oli myös vastapaino ammattini raskaudelle ollessani virassa vankilassa.

 

Keväällä minua pyydeltiin OHS:n toimintaan mukaan. Katson vuoden 08 aikana onko minulla mahdollista jatkaa toimimistaani OHS:aa

 

Ne tahot ja henkilöt jotka ovat vaatineet minun eroa liiton ja piirin sekä valmentajan tehtävistä, olkaa nyt tyytyväisiä.

 

Jätän osaltani, kunnossa olevan yhdistyksen Pohjois-Pohjanmaan hiihdon, jatkamaan siinä tehtävässä joka sille kuuluu .